چهارشنبه، مهر ۲۹

The most beautiful Dream آلبوم موسیقی زیباترین رویا به زودی منتشر خواهد شد

یاران گرامیم، آلبوم موسیقی زیباترین رویا به آهنگسازی و تنظیم من بزرگمهر و با صدای دوست هنرمندم سرور دکتر عارف رفعت و با اجرای گروه موسیقی بزرگمهر به زودی در دسترس دوستداران هنر و موسیقی ایرانی قرار خواهد گرفت

خبر این آلبوم در رسانه ها بازتاب نسبتاً خوبی داشته است و من امروز همه پیوندها (لینکهای) مربوط به این خبر را در رسانه های مختلف در اینجا برای شما خواهم گذاشت.

http://musiceiranian.ir/90238-borun.html

http://www.musicema.com/node/251279

http://isna.ir/fa/news/94072516482/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

http://banifilm.ir/Modules/News/NewsDetail.aspx?Ser_Id=5&News_Id=73912


http://www.irna.ir/fa/News/81801993/

http://www.bultannews.com/fa/news/300240/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/330513-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

gozareshehonar.ir/%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88/

http://www.cinemayeno.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=160&newsview=42501

http://nava.jamejamonline.ir/newspreview/2135330857678578991

http://www.musiciran.ir/fa/?p=15408


http://nasimonline.ir/detail/News/1032615/167

http://khabarche.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3353322/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85--%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7--%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


http://damadam.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-isna/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/title/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/id/953203


http://gozareshehonar.ir/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88/ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر